Blog Image

Blog Agile, Scrum, DevOps en Lean

Blog Agile, Scrum, DevOps & Lean

In deze blog vertel ik over mijn ervaringen en gedachten over van alles over Agile, Scrum, DevOps & Lean.Zowel in m in dagelijkse werk maar zeker ook mijn persoonlijke mening hierover.

Een volle (lees) lijst

Agile Posted on Tue, February 19, 2019 10:51:46

Het valt mij op dat het dit keer een hele volle lijst is geworden. Ik wordt of enthousiaster of er is gewoon veel om te vertellen.

Ook staan er dit keer een aantal Youtube video’s in die je in je luie stoel kunnen bijpraten over diverse onderwerpen.

Denk aan David Marquet, Daniel Pink, Henrik Kniberg en vooral Jeff Patton. Allemaal autoriteiten op hun vakgebied. (Met dank aan Agile coach Jurjen)

Al deze mensen hebben meerdere filmpjes gemaakt waarvan ik er hier maar een enkele vermeld heb.

Ook ben ik mij meer aan het inlezen op LEAN. Een ander onderdeel van het Agile werken, ik heb er nog geen mening over maar zal er later beslist op terug komen.

Na een ruim jaar van opbouw van een team begin ik nu bij een ander team om die te helpen bij de opbouw in het Agile/Scrum/DevOps werken. Wat ik mij afvraag of het eigenlijk niet beter is dat je als scrummaster altijd na ongeveer een jaar van team wisselt? Er zijn starters, bouwer, voortbouwers en beheerders ook in het vak van Scrummaster maar los daarvan lijkt het voor teams beter dat een andere scrummaster bij een team weer nieuwe accenten kan leggen en zo het team verder brengen op het pad richting een zelfsturend team.

Hoe denken jullie hierover?

En een zelfsturend team, even aannemen dat zo’n superteam mogelijk is, welke rol heeft de Scrummaster hierin? Coach ofzo of gewoon geen rol?

HappyScrumming Martin (c)

201902Niet zo lekker

Agile Posted on Tue, February 19, 2019 10:51:20

Nee, ik zit niet zo lekker in mijn vel.

Hoe kan het toch dat je als scrummaster meer het idee hebt te moeten vechten dan dat je door de organisatie wordt gesteund of zoals dat zo mooi heet wordt gefaciliteerd?

Ik denk dat als de organisatie een beslissing (wilt) nemen die betrekking heeft op een product of Scrumteam(s) dat je dan op zijn minst de scrummaster hierin moet betrekken?

Natuurlijk hoef je niet over elke puntkomma uren te debatteren maar er is teveel kennis bij de scrummaster maar nog meer bij het betreffende Scrumteam. Als je dat niet negeert negeer je dan ook niet het aanwezige potentieel?

Zul je op termijn dan als organisatie niet te ver van je teams, de uitvoerders, af komen te staan?

Ik pleit voor meer maar vooral betere communicatie en dan niet de nieuwsbrief of mailtjes maar gewoon de kop koffie, of thee, met menselijk contact. Jezelf verbeteren door menselijke interactie.

Het zou op de backlog van elke manager moeten staan als hoogste prioriteit.

Happyscrumming Martin (c)

20181220Inburgeringscursus

Agile Posted on Tue, February 19, 2019 10:50:52

U bent als ICT asielzoeker, in een gammel waterval-methode-bootje, naar ons superieure Agile/Scrum/DevOps land gekomen.

Natuurlijk krijgt u daar een inburgeringscursus waarin u leert: Zo zijn onze manieren naar regelrecht succes!

Vanaf dat ogenblik bent u medelander en volledig geintergreerd in onze Agile/Scrum/DevOps samenleving, toch?

Waarschijnlijk bent u nu alweer in uw bootje gestapt en vertrokken want het beloofde land van snelle oplossingen, vereenvoudige wijzigingen en snellle aanpassingen valt erg tegen.

Hoe kan het nu zo mis gaan?

Waarschijnlijk door te hoge verwachtingen die wij als professoren in de Agile/ScrumDevOps wereld graag in stand houden. Of is het de taal? Spreken we teveel vaktaal zodat het zelfs voor onze medelanders nauwelijks meer te volgen is. Als de gewone mensen (lees onze collega’s gebruikers) ons niet meer kunnen volgen, ons kwijt zijn, niet meer weten wat ze van ons mogen verwachten maar wij ondertussen wel succes verhalen blijven vertellen waar zijn we dan?

Waarschijnlijk zijn wij als de keizers nieuwe kleren, alleen wij zien ze maar niemand anders! Dus moeten wij, de Scrummers, De Agile-ers, De Devops-ers dan maar eens op re-inburgerings cursus?

Rest mij jullie een fijne kerst en een beter 2019 te wensen

Happyscrumming Martin (c)

20181220Zwarte Piet

Agile Posted on Tue, February 19, 2019 10:50:17

Nee, ik ga het zeker niet hebben ver de Goed Heiligman en zijn knechten, daar hou ik mij hier verre van.

In deze Opinie richt ik mij tot de Scrummaster die soms als kop-van-Jut of zwarte Piet gebruikt wordt.

Hoe kan het dat een Scrummaster, die de bewaker is van de scrumwaarden, de schuld krijgt van bijvoorbeeld niet werkende procedures, budget fouten of onduidelijke visie? Terwijl zij of hij zijn job naar eer en geweten uitvoerd? Waar kun je haar of hem dan van beschuldigen?

We zijn als organisatie, ik denk dat het niet alleen bij ons zo is, omgewenteld (lekker woord hé) van een typische waterval organisatie met een ICT die “wel weet wat de gebruikerwil” naar een organisatie die doet wat de gebruiker graag wil en dat samen met de gebruikers doet. Toch?

Natuurlijk is de inbreng van iedereen haar of zijn specifieke kennis en vaardigheden naar gelijkheid van groot belang.

We zijn in staat, aantoonbaar, dat het werken in sprints de gebruikers de mogelijkheid geeft om na elke sprint opnieuw te bepalen wat ze vanaf dat ogenblik wil. De wendbaarheid. De gebruikers krijgen veel sneller en veel preciezer waar zij om gevraagd hebben. Dat is toch lekker?

En een scrummaster die zorgt dat het DevOps of scrumteam dit op de juiste wijze toepast dan?

Het blijft bijzonder dat een scrummaster die vaak het gezicht van het team naar buiten is toch de “schuld” krijgt van een ontevreden organisatie. Maar het kan ook zijn dat wij , de scrummasters, ons toch teveel als projectmanager of projectleider gedragen of dat gedrag uitstralen.

Welk bedoel ik hiermee?

Kijk nog eens naar jezelf als je het gevoel hebt “overal” de schuld van te krijgen. Ben jij die vrouw of man die Scrummaster is maar misschien toch die verkeerde uitstraling geeft?

Laat jezelf geen zwarte Piet maken noch de kop-van-Jut, het is vaak onterecht maar even vaak ook onjuist. Probeer eens om jou omgeving te coachen in het eco-systeem dat we DevOps of of Agile noemen. Neem de moeite om uit te leggen en ook uit te dragen dat jij de bewaker bent van het Scrumproces het proces dat helpt bij het verkrijgen van dat wat waarde toevoegt aan de organisatie. Je bent de grote helper, samen met je team(s), voor de vaak onzekere gebruiker en die wendbaar genoeg is om de warrige gedachtengang van de gebruikers in goede banen te leiden.

Happyscrumming Martin (c)

20181122De Productowner, wie kent hem niet, en weet wat zij of hij (moet) doe(t)(n)

Agile Posted on Tue, February 19, 2019 10:49:47

Als ik thuis een klusje moet doen is de productowner meestal wel duidelijk. Traditioneel is dat natuurlijk je liefhebbende partner die al een lijstje met werkzaamheden (Hé dat lijkt op een backlog) voor je klaar heeft. Dan ga je maar aan de slag, met frisse tegenzin omdat je nut en noodzaak niet zo ziet, met het meest eenvoudige klusje waarvoor je de meeste waardering denkt te krijgen.

Op mijn lijstje staat dan de was doen, de schuur opruimen, “even” de buitenverf controleren, ramen lappen (want zij durf niet op de trap), wat snoeien in de tuin, gras maaien en ga gezellig mee kleding kopen. Eigenlijk de gemiddelde lijst in een echtelijk relatie :).

We komen er samen dan uit dat we eerst samen boodschappen gaan doen, staat niet op de lijst, en dan uiteindelijk op visite gaan waar ik op dat moment net TV had willen kijken. Net als ik denk “nou dat grasmaaien kan ik nu wel doen” komt je liefje erachter dat haar fiets met een lekke band saat en dat de ketting ook snel gerepareerd moet worden. Gadver, daar had ik nu net geen zin in.

Maar ‘s avonds maakt ze voor mij een lekkere bk koffie met een koekje en zitten we beiden tevreden op de bank.

Tot zover mijn interpretatie hoe een gemiddelde relatie, met een flinke overdrijving, werkt.

Als je dit vertaald naar werk is de Productowner duidelijk maar zie je ook hoe wispelturig een Productowner kan zijn. Denk je net te snappen wat zij of hij wil, wil hij weer wat anders. Inderdaad het lijkt net je thuis-klusjes-lijst.

Een productowner heeft alleen niet zijn eigen mening en visie maar moet veel meer ballen hoog houden en zorgen dat alle belangen goed worden vertegenwoordigd en op elkaar afgestemd. Voorwaar een lastige taak en dat terwijl de sscrummaster met zijn team “alleen maar” en goede en geprioriteerde backlog willen!

Begrip van de kant van de scrummaster met zijn team én begrip van de Productowner met zijn problemen brengt beide tot elkaar en zorgt voor de best denkbare backlog en levert de meeste (business) value.

Kijk ook een naar “Product-Owners-Manual” op mijn Agile pagina onder het kopje “Naslag” of kopieer deze link in je browser https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOdGCCEya08AlgI&id=113B93F99A44D673%216263&cid=113B93F99A44D673

Happyscrumming Martin (c)

20180912Opinie & Privé

Agile Posted on Tue, February 19, 2019 10:49:03

Meestal heb ik de Opnie nodig om een beetje van mij af te schrijven maar vooral als retrospective met mezelf.

In de leeslijst deze keer veel aandacht voor retrospectives. De retrospective of zelfreflectie is nodig om jezelf te verbeteren en te leren van “verbeteringen” die niet gewerkt hebben.

Ook een klein stukje privé in deze opinie.

Mijn vrouw en mijn grote liefde is ernstig ziek met een slecht vooruitzicht. Wat dit betekent is vooral dat mijn aandacht niet altijd bij mijn werk en of Agile/Scrum/Devops zal zijn.

Maar blijf vooral links of andere leuke dingen sturen want die zijn te leuk om niet te noemen.

Waar deze stukjes over gaan is eigenlijk over hoe anderen naar Agile/Scrum/Scrummasters (soms) kijken. Ik zie het vooral als leuke stukjes voor zelfreflectie.

Happyscrumming Martin (c)

20180829

Reageren? mail martin@martinschuurman.nl ovv “Agile en Scrum”Vertrouwen moet je leren

Agile Posted on Tue, February 19, 2019 10:48:36

Agile, DevOps,Lean mooie kreten hoor maar in de praktijk blijkt dat hoe goed je team, zegt de scrummaster :), het ook doet de organisatie is er niet altijd klaar voor.

Naast management dat moet leren vertouwen op jou team moet jij ook leren dat transparantie naar management erg belangrijk is. Want hoe kan het management vertouwen geven als het niet weet wat de gevolgen ervan zijn, of dit vertrouwen terecht is en meer algemeen wat er nu eigenlijk wordt gerealiseerd?

Maar naast het management werken we vooral voor onze gebruikers. Juist die moeten kunnen vertrouwen op de transparantie en dat er gedaan wordt wat zij vragen en denken te hebben afgesproken. Natuurlijk passen we het de volgende sprint aan, maar waarom niet in 1 keer goed?

Kortom vertrouwen moet je verdienen maar het getuigt ook van goed leiderschap als dat vertrouwen, ondanks alle bedenkingen, wordt gegeven. Tenslotte zijn we een lerende organisatie, toch?

Groet Martin (c)

20180601Er is zoveel meer dan alleen Agile of Waterval

Agile Posted on Tue, February 19, 2019 10:48:08

Eigenlijk het boerenverstand weer een stapje verder.

In dit artikel is er een pleidooi om niet star een methode te volgen maar het beste te pakken uit methodes die voor jou, specifieke, situatie het beste passen.

Kan dat dan als je formeel kiest voor DevOps.? Ik denk van wel. omdat elke team zich constant wil verbeteren kan dit ook betekenen dat het team een specifieke route kiest die afwijkt van het “keurslijf”. Prima toch want het resultaat telt.

Natuurlijk blijven de basisprincipes zoals kort cyclisch én continious delivery gehandhaafd.

Groet Martin (c)

20171116Next »